Στις 13-14 Οκτωβρίου 2022 ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος συμμετείχε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Ψυχική Υγεία, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Φέτος, η Σύνοδος Κορυφής με σύνθημα «Δεξιότητες, Δικαιώματα, Φροντίδα – Προώθηση μίας Κοινοτικά Εστιασμένης Προσέγγισης για την Ψυχική Υγεία» τοποθέτησε την ανάγκη διεύρυνσης των παρεχόμενων κοινοτικών υπηρεσιών και την ανάγκη συμμετοχής των ατόμων με βιωμένη ψυχιατρική εμπειρία και των οικογενειών τους στις διαδικασίες φροντίδας και αποκατάστασης, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.

Ο κύριος Κυμπουρόπουλος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στη σύσκεψη με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στίγμα» που έλαβε χώρα την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σκέλους της τοποθέτησής του μίλησε βιωματικά για την επαφή του με το στίγμα, ενώ ως ψυχίατρος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι διακρίσεις μπορούν να αλλάξουν την κοινωνική αντιμετώπιση, την αυτοαντίληψη και τελικά ολόκληρη την πορεία ζωής ενός ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για την ανάγκη εφαρμογής «οριζόντιων» πολιτικών, που θα δίνουν την ευκαιρία στα άτομα με ψυχική νόσο να ζήσουν μία πλήρη και αξιοπρεπή ζωή.

Κατά το δεύτερο μέρος της σύσκεψης, ο κύριος Κυμπουρόπουλος ρωτήθηκε για τα απαραίτητα συστατικά που πρέπει να διακρίνουν τα σύγχρονα συστήματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε αυτά να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας βασικός στόχος της πολιτείας, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι η επίτευξη της «απενοχοποίησης» της ψυχικής νόσου στο μυαλό των απλών ανθρώπων. Στη συνέχεια, όπως τόνισε, εξίσου σημαντική θεωρείται η ορθή κατανομή των οικονομικών επενδύσεων για την ψυχική υγεία και η παροχή περισσότερων ευκαιριών στα άτομα με ψυχική νόσο και στις οικογένειές τους για αυτό-εκπροσώπηση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της Ιταλίας ως της πρώτης χώρας, που κατάφερε να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και αποϊδρυματοποίησης, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία συμμετάσχει σε έναν άκρως εποικοδομητικό διάλογο με διεθνείς εκπροσώπους από το πεδίο της ψυχικής υγείας, της επιστήμης, της πολιτικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΔΩ: