Στις 19 Νοεμβρίου 2022 ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος συμμετείχε στο Συνέδριο «Ημέρες Ψυχικής Υγείας 2022: Εστίαση στην Ποιότητα και την Ψυχιατροδικαστική», που έλαβε χώρα στις 18-19 Νοεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Ως σχολιαστής της Διάλεξης του κ. Παναγιώτη Τσίγγανου, με τίτλο: «Πολιτικές ψυχικής υγείας», αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις πρωτοβουλίες, που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προαγωγή του αγαθού της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, που παρέχονται από τη Eurostat και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 7,2% των Ευρωπαίων πολιτών ανέφεραν ότι έπασχαν από χρόνια κατάθλιψη το έτος 2019, ενώ το 5,6% και το 3,8% των Ελλήνων (άνω των 15 ετών) ανέφεραν ότι έπασχαν αντίστοιχα από άγχος και κατάθλιψη το έτος 2018.

Στην Ευρώπη, η πανδημική κρίση COVID-19 φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για την τοποθέτηση της ψυχικής υγείας στο επίκεντρο των πολιτικών διαπραγματεύσεων. Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε, σύμφωνα με τον κύριο Κυμπουρόπουλο, ήταν η σύσταση του «Παν-ευρωπαϊκού Συνασπισμού για την Ψυχική Υγεία» σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το έτος 2021.

Βασικός στόχος αυτού του μηχανισμού είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικά να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να αναβαθμιστούν, έτσι ώστε να καταστούν ακόμη πιο αποτελεσματικές για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 

Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο εσωτερικό της κοινότητας, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας, η επένδυση στην έρευνα και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών είναι μερικοί από τους βασικούς πυλώνες, που προβλέπεται να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της εν λόγω προσπάθειας ανοικοδόμησης των συστημάτων ψυχικής υγείας πανευρωπαϊκά.

Κατά τη διάρκεια της ευρύτερης συζήτησης, που αναπτύχθηκε, πραγματοποιήθηκαν αξιοσημείωτες παρεμβάσεις γύρω από την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών, ενώ ταυτόχρονα, τονίστηκε η πάγια ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ κράτους, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της διαχείρισης τέτοιου είδους ζητημάτων.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από το χώρο της υγείας, της ιατρικής, της νομικής επιστήμης και της ψυχολογίας.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο εδώ: https://psychiatry.gr/days2022/index.php/el/